ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır. Bununla birlikte, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)’nun yayımlamış olduğu kılavuz standartlar da vardır.

ISO 9001, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir.

ISO 22000

ISO 22000:2005 standardı “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar” olarak oluşturularak yayınlanmış bir standart şemasıdır. Firmamız bu belge ile Gıda Güvenliği konusundaki ciddiyetini göstermiştir.

ISO 22000:2005, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslar arası kabul görmüş bir standarttır. Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir.

Sanayi Sicil Belgesi

Kazanda Yemek Sanayi Sicil Belgesine sahip bir firmadır. Firmamızın kurumsal yapısı gereği diğer belgelerde olduğu gibi Sanayi Sicil Belgesi’de tarafımızca alınmıştır.

Çalışma Ruhsatı

Yasalara göre yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz. Bu nedenle firmanın ilgili kurumdan çalışma ruhsatını alması gerekir. 9 Mart 1989 gün 201 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği firma iş yeri açmak için çalışma ruhsatını ( belediye sınırları içindeki işletmeler için ) belediyelerden almak zorundadır.

İşletme Kayıt Belgesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda üretimi yapan işletmeler ile gıdaları satışa ve toplu tüketime sunan işletmelere “İşletme Kayıt Belgesi” alma zorunluluğu vardır. Firmamız bu konuda üzerine düşeni yaparak ilgili belgeyi almıştır.

Yetki Belgesi

Sorumlu Mühendis

Firmamız sürekli olarak uzman mühendis gözetimindedir. Mühendis gerekli gıda koşullarını bilimsel olarak kontrol eder ve en iyi durumuna getirilmesi için gerekli önlemleri alır.